You are here

CAC เผยมีบริษัทผ่านการรับรองระบบป้องกันทุจริตอีกเพิ่มอีก 27 เป็น 227 บริษัท

CAC เผยมีบริษัทผ่านการรับรองระบบป้องกันทุจริตอีกเพิ่มอีก 27 เป็น 227 บริษัท

20 มีนาคม 2560 – ดร. บัณฑิต นิจถาวร เลขาธิการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ CAC ได้มีมติให้การรับรองบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นอีก 27 บริษัท รวมเป็น 227 บริษัท โดยในปัจจุบัน มีจำนวนบริษัทเอกชนที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่รับ ไม่จ่ายสินบนในการทำธุรกิจตามโครงการ CAC รวมทั้งสิ้น 817 บริษัท

“ที่น่าสนใจเป็นพิเศษในช่วงหลังๆ นี้ ก็คือเราเริ่มเห็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจภาคเศรษฐกิจจริง เช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เข้ามายื่นขอรับรองและผ่านการรับรองจาก CAC ว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนด แสดงให้เห็นว่าแม้ในธุรกิจที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ก็มีบริษัทที่ตื่นตัวและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริต และพร้อมที่จะทำธุรกิจอย่างโปร่งใสให้เป็นตัวอย่าง ถือเป็นความตั้งใจของบริษัทที่น่าชื่นชม” ดร. บัณฑิต กล่าว

คณะกรรมการ CAC ได้กำหนดกรอบเวลาให้บริษัทที่ยื่นประกาศเจตนารมณ์ต้องมีการดำเนินการให้ผ่านการรับรองภายใน 18 เดือน และเมื่อผ่านการรับรองครบสามปีแล้วต้องยื่นขอรับรองใหม่  (Re-certification) โดยในคราวนี้มี 26 บริษัทที่ได้ผ่านการรับรองครบสามปี และผ่านการเป็นรอบที่สอง

CAC เป็นโครงการที่บริษัทเอกชนเข้าร่วมตามความสมัครใจ การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนของบริษัท ส่วนบริษัทที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC หมายถึงบริษัทที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC และได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ที่มีการสอบทานและลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ว่าบริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนด ดังนั้น การรับรองโดยโครงการ CAC เป็นการรับรองว่าบริษัทมีนโยบาย และระบบป้องกันคอร์รัปชันและการให้สินบน แต่ไม่ได้เป็นการรับรองพฤติกรรมของตัวบุคคลในบริษัท

รายชื่อ 27 บริษัทที่ผ่านการรับรองในไตรมาสที่ 4/59

1.   บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2.   บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

3.   บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

4.   บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

5.   บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

6.   บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

7.   บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

8.   บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

9.   บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

10. บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

11. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

12. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

13. บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

14. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

15. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

16. บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

17. บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

18. บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

19. บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

20. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

21. บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

22. บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

23. บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

24. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

25. บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

26. บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

27. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด

 

รายชื่อ 26 บริษัทซึ่งยื่นขอรับรองใหม่ (Re-certification) และคณะกรรมการ CAC ให้การรับรองในไตรมาสที่ 4/59

1.   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2.   บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด

3.   บริษัท อยุธยาแคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)

4.   บริษัท อยุธยา แคปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

5.   บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

6.   บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

7.   บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

8.   บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

9.   บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

10. บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

11. บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

12. บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

13. บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด

14. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

15. บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด

16. บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด

17. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

18. บริษัท เอบีบี จำกัด

19. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

20. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

21. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

22. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

23. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

24. บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

25. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

26. บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAC และรายชื่อของบริษัทที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ และผ่านการรับรองได้จาก:  http://www.thai-cac.com